Składki

ursus_warszawa

Dla wszystkich drużyn składka członkowska wynosi 140 zł.

Konto do składek członkowskich
Nr rachunku : 43 1020 1055 0000 9902 0300 4975 PKO BP SA
W tytule przelewu prosimy i wpisywanie imienia i nazwiska dziecka oraz grupę i rocznik, do której dziecko uczęszcza na zajęcia oraz miesiąc i rok za który dokonywana jest opłata.

Jednocześnie informujemy, że składkę należy uiszczać do 10-ego dnia miesiąca z góry.