Cele i Działalność Klubu

ursus_warszawa

Cele Klubu:
Podstawowymi naszymi statutowymi celami jest organizowanie, rozpowszechnianie, ożywienie kultury fizycznej i sportu na szczeblu lokalnym. W ramach naszej działalności realizowane są następujące cele:

  • Szkoleniowy – podnoszenie umiejętności zawodników w zakresie techniki, taktyki, wytrzymałości, sprawności.
  • Społeczny – przeciwdziałaniem patologiom społecznym, wyrównywanie dysproporcji zawodników wywodzących się z różnych środowisk i warstw społecznych.
  • Prozdrowotny – wyposażenie uczestników w wiedzę i nawyki zachowania zdrowia i dobrej kondycji
  • Wychowawczy – wykształcenie u zawodników rozumienia zasad dyscypliny, solidarności, sumiennego wypełnienia obowiązków, walorów moralnych.
  • Sportowy – osiągnięcie jak najlepszych wyników we współzawodnictwie sportowym klubów szczególnie na terenie Mazowsza.

Działalność:
Nasza działalność to przede wszystkim organizacja, promocja, krzewienie i rozwój sportu, w szczególności w dyscyplinie piłka nożna na poziomie lokalnym. Aktualnie pod opieką trenerów znajduje się około 300 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Aktualnie klub posiada 15 zespołów piłkarskich w poszczególnych grupach wiekowych: 2 drużyny seniorów (III liga i LO) oraz 16 grup dzieci i młodzieży. W okręgu mazowieckim słyniemy z bardzo dobrego szkolenia młodych piłkarzy , w naszych szeregach trenują kadrowicze Polski i Mazowsza zespołów juniorskich, wielu naszych wychowanków grało lub grają w klubach ekstraklasy, I i II polskiej ligi, a nawet w dorosłej reprezentacji. W sumie w treningach i rozgrywkach klubu bierze udział około 350 zawodników, w tym 80% chłopców w wieku szkolnym. Dla jednych jest to zdrowa forma spędzania czasu, przygoda, zaś dla innych sposób na życie, droga do wielkiej kariery i sławy.